Verzekering

U gaat straks op reis?
Neem best nú uw voorzorgen!


ANNULERING
• dekking tot € 5.000/persoon
• geen franchise!
• bij vroegtijdige terugkeer krijgt u de waarde van het aantal niet-genoten hotelnachten terugbetaald

WAARBORG
• overlijden, ernstig ongeval of ernstige ziekte van uzelf, overlijden of levensgevaar van een bloed- of aanverwant t/m 2e graad van uzelf of van uw samenwonende partner
• verwikkelingen bij de zwangerschap t/m de zesde maand
• oproep voor orgaantransplantatie en beenmergtransplantatie
• vernieling of zeer ernstige beschadiging van uw woning of van uw bedrijfsgebouw
• overlijden van een onmiskenbaar vennoot in uw bedrijf of van de plaatsvervanger in uw beroep of op uw bedrijf
• het onvrijwillig verlies van uw voltijdse betrekking
• oproep als jurylid voor het Hof van Assisen of als getuige voor de rechtbank ingevolge oproeping bij gerechtsbrief
• onverwachte wederoproep voor legerdienst

Annulering in te dienen UITERLIJK BINNEN 3 WEKEN (21 dagen) na diagnose of kennisname (indien annulering na termijn van 21 dagen, wordt verhoogde annuleringskost niet vergoed)

Verzekeringstarief enkel annuleringsverzekering: € 4,20/dag/persoon
REISBIJSTAND & BAGAGE
• bijstand verzekerde personen (o.a. repatriëring)
• medische kosten op reis (maximum tot € 50.000, na uitputting van de mutualiteiten en met een franchise van € 75) (in dit bedrag is vergoedingsgrens voor nabehandeling in België tot € 5.000 inbegrepen, met dekking tot 1 jaar na terugkeer)
• verzekering lichamelijke ongevallen (na uitputting van de mutualiteiten, franchise van € 75)
• bagageverzekering (maximum tot € 1.000 met een maximum per voorwerp van € 500, met franchise van € 75), met als uitsluiting o.a. geld en waardepapieren, reistickets.

Globale reisverzekering: annulering + reisbijstand & bagage
Verzekeringstarief globale reisverzekering: € 4,80/dag/persoon

Deze verzekering dient samen met uw reis te worden gereserveerd. De samenvatting van de polisvoorwaarden op deze pagina is louter informatief. De volledige tekst van de enige geldende polisvoorwaarden van de KBC reisverzekering ligt ter inzage in ons kantoor of kan hier geraadpleegd worden.